JANUARY 2022 Salon Holiday Information

January 1 – Saturday             Closed 

January 2 – Sunday              Closed

January 9 – Sunday              Closed

January 16 – Sunday             Closed

January 23 – Sunday             Closed 

January 30 – Sunday             Closed